Exportreform, verktyg och industriugnar Exportreform, verktyg och industriugnar Exportreform, verktyg och industriugnar Exportreform, verktyg och industriugnar Exportreform, verktyg och industriugnar Exportreform, verktyg och industriugnar Exportreform, verktyg och industriugnar

Industriugnar & Maskinverktyg

Exportreform säljer verktyg, utrustning och anläggningar för verkstadsteknisk produktion, ofta specialanpassade för sina arbetsuppgifter, från ledande leverantörer inom sina respektive områden. Vi har lärt oss mycket om förutsättningarna i de nordiska metallbearbetande företagen eftersom vi funnits på marknaden sedan 1964. Vi kopplar samman våra kunder med produkter och lösningar och fokuserar på verkstadsindustrin i Norden.


Vi har fyra kompetensområden:


Upplev UNP, Läges-ställare och Motståndssvetsning in action i Monter C01:16

Exportreform & Sonats technology day at Swerea KIMAB on Ultrasonic Shot Peening (USP)  April 7, 2016

 View in browser